-

Clubs and Groups - Music

Aeolian Singers
Contact: Mr Paul Davies.
Tel: 01442 259447/07802 442908

Hertfordshire Chorus
Tel: 01920 485082

Tring Choral Society

Tring Parish Church Choir
Contact: Mr Cliff Brown
Tel: 07899 793234

Tringtones Choir                                                                                                Meet Tuesdays 7:30-9pm at The Old Church House, Tring                        Contact Amy – tringchoir@gmail.com                                                            Instagram @tringtoneschoir                                                                            Facebook: The Tringtones Choir